disclaimer

Bureau naleving & werkingssfeer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Bureau naleving & werkingssfeer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.
Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Bureau naleving & werkingssfeer en uw privacy

De gegevens die we via formulieren van u krijgen, worden alleen gebruikt voor het doel van dat formulier. We gaan zeer vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons strikt aan de eisen die de wet op de Persoonsbescherming stelt. Gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.