Bureau naleving & werkingssfeer

Op grond van artikel 3 van de cao Bouw & Infra kan Bureau naleving & werkingssfeer namens
de cao-partijen een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren. Met het resultaat daarvan kan de
Commissie Werkingssfeer vaststellen of de cao van toepassing is. Op grond artikel 13 van de
cao Bouw & Infra kan het bureau namens de cao-partijen een nalevingsonderzoek laten uitvoeren.

Het Bureau werkt uitsluitend op verzoek:
• van individuele werknemers en werkgevers;
• in concrete gevallen;
• bij gegronde twijfel over de naleving van de cao;
• bij twijfel over de werkingssfeer van de cao.

Bureau naleving & werkingssfeer is opgezet om toe te zien dat iedereen zich -
waar dat zou moeten - houdt aan de afspraken in de cao Bouw & Infra en de cao BTER.
Het Bureau is onderdeel van het Technisch Bureau Bouwnijverheid en heeft een
eigen takenpakket.

Het Technisch Bureau Bouwnijverheid is het gezamenlijke secretariaat van de cao-
partijen in de bouw, dus van de werknemers- en werkgeversorganisaties samen.

Bureau naleving & werkingssfeer heeft de volgende taken:
• In bepaalde gevallen kan worden nagegaan of de cao Bouw & Infra van toepassing is,
daarvoor kan een werkingssfeeronderzoek uitgevoerd worden.
• Als de cao Bouw & Infra van toepassing is, wordt in bepaalde gevallen gecontroleerd of
die ook wordt nageleefd en daarvoor kan een nalevingsonderzoek uitgevoerd worden.
• Bij geschillen tussen werknemer en werkgever adviseren   over de interpretatie of
toepassing van een of meer   bepalingen van de cao Bouw & Infra of de cao BTER 
• Dispensatieverzoeken voor een of meer bepalingen van de cao van
werkgevers behandelen.