Denkt u door het soort werk dat u doet dat uw werkgever eigenlijk onder de cao bouw valt?
Denkt u dat uw werkgever de cao niet toepast en u niet krijgt wat u zou moeten krijgen?

Een goede werkgever houdt zich aan de afspraken in de cao. Hij zorgt voor het afgesproken loon, voor juiste werktijden en veilig werk. Daarnaast draagt hij - gewoonlijk samen met zijn werknemers - de afgesproken premies af voor het pensioenfonds en de overige regelingen in de bedrijfstak.

Als een werkgever zich niet houdt aan de cao maar dat wel zou moeten, doet hij zijn personeel tekort en profiteert hij daar zelf van. Weet u niet zeker of uw werk onder de cao bouw valt? Bureau naleving & werkingssfeer kan het voor u vaststellen. Daarvoor laat het namens de cao-partijen een werkingssfeeronderzoek instellen op grond van artikel 3 van de cao. Dat onderzoek zal volgens het reglement werkingssfeer (bijlage 2 van de cao BTER) leiden tot een uitspraak van de Commissie Werkingssfeer.