Als ondernemer in de Bouw & Infra wilt u werken in eerlijke concurrentie met andere ondernemers. Ieder bedrijf dat de cao Bouw & Infra en de cao BTER naleeft, draagt bij aan de kosten van die cao en profiteert mee van de baten.
Een bedrijf dat in de Bouw & Infra werkt maar de cao niet naleeft, profiteert van andere ondernemers en behaalt op hen een voordeel door oneerlijke concurrentie.

Merkt u dat een bouw- & infrabedrijf of een uitzendbureau de cao niet goed naleeft?
En leidt dit tot serieuze problemen, zoals bijvoorbeeld sociale misstanden voor de betrokken werknemers?
Dan kunt u dit melden bij bureau Naleving en Werkingssfeer. Uw melding kan aanleiding zijn voor een nalevingsonderzoek.