Uitzendbranche en Bouwnijverheid sluiten convenant

Sociale partners in de uitzendbranche en Bouw & Infra hebben de handen ineen geslagen om
misbruik van werknemers en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.
Malafide bedrijven die de CAO’s en de pensioenregelingen ontduiken kunnen nu hard worden
aangepakt. Door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), de Stichting
Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB)
,de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
en de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) is een convenant
ondertekend. Hiermee is de onderlinge samenwerking met betrekking tot het bevorderen van de
handhaving bezegeld.  

Aan het convenant is een ambitieus programma voor komende jaren verbonden. Door middel van
het doen van meldingen over en weer, het uitvoeren van gericht onderzoek en de uitwisseling van
gegevens, wordt toezicht op naleving van de CAO’s en de pensioenregelingen nog verder
geïntensiveerd. Het convenant vergemakkelijkt niet alleen de controle op juiste verloning van
uitzendkrachten werkzaam in de bouw, maar ook de controle op juiste afdracht pensioenpremie
en sociale fondsen.

De heer Peter Loef, directeur van de SNCU is erg tevreden met deze samenwerking: “Door samen
te gaan werken wordt het web rondom malafide praktijken steeds sluitender. Met elkaar hebben
we een enorm bereik richting malafiditeit. We bevorderen eerlijke concurrentie en pakken benadeling
van uitzendkrachten aan.” Volgens Joba van den Berg, voormalig directeur sociale zaken Bouwend
Nederland:“Goede bedrijven mogen nooit de dupe worden van de cowboys. Met deze samenwerking
blijft de bouwsector een aantrekkelijke sector waar ‘valsspelen’ niet loont.” Ook Mieke van Veldhuizen,
voormalig cao onderhandelaar FNV Bouw, beoogt met de afspraken malafiditeit in de bouwsector te
bestrijden:
“We willen in onze sector geen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.”


De samenwerking betreft ook het regelmatig met elkaar in overleg zijn, het samen optrekken tijdens 
het onderzoeksproces alsmede het geven van gezamenlijke voorlichting. Het convenant past in de
ingezette ambitie van de organisaties om te komen tot een sluitende handhavingsaanpak.

Heeft u een melding in het kader van dit convenant, gebruik dan het online "meldingsformulier"